Cenník

Mesačný paušálny poplatok za starostlivosť je 330eur. Ten može byť čiastočne hradený z RP, ktorý ostáva matke v plnej výške zachovaný, nakoľko sme súkromným zariadením.


Tento je povinné uhrádzať mesiac vopred:

  • hotovostne k 1. dňu v mesiaci
  • bezhotovostne ku 25. dňu v miesaci

Poplatok za stravu sa platí mesiac pozadu podľa počtu dní, ktoré dieta bolo v zariadení, vo výške 3 eur/deň


  • Celodenná starostlivosť 400€ / mesiac
  • Poldenná starostlivosť 320€ / mesiac
  • Hodinová starostlivosť (opčasné opatrovanie detí) 5€ hodinaRodičia detí do 3 rokov, majú nárok na Príspevok na starostlivosť v sume 280€ / mesiac, vyplácaný štátom.