Cenník

Poplatok 2 dni v týždni 200€ +4,50€(strava)
Poplatok 3 dni v týždni 240€ +4,50€(strava)
Poplatok 4 dni v týždni 280€ +4,50€(strava)
Poplatok 5 dni v týždni 350€ +4,50€(strava)

Poplatok 2dni v týždni poldeň/mesiac 160€ +4,00€(strava)
Poplatok 3dni v týždni poldeň/mesiac 200€ +4,00€(strava)
Poplatok 4dni v týždni poldeň/mesiac 240€ +4,00€(strava)
Poplatok 5dni v týždni poldeň/mesiac 280€ +4,00€(strava)

Poplatok sa úhrádza mesiac vopred k 1. dňu v mesiaci v hotovosti alebo k 25. dňu predchádzajúceho mesiace bez hotovostne na číslo účtu
SK 9311 00000 00029 2388 6902