Cenník

Kurz baby plávania 120€ s DPH / mesiac

Krúžok plávania 40€ / 1x do týždňa / mesiac
80€ / 2x do týždňa / mesiac

Narodeninové oslavy dohodou (cca 150€)

Prenájom bazéna dohodou

Možnosť vernostnej zľavy