Krúžky

PLávanie 1x/2x týždenne - Základné plavecké štýly – znak, kraul, prsia

- Ponáranie

- Skoky do vody

- Otužovanie

- Nebáť sa vodičky