O Harmančeku

Harmanček, je rodinná firma a na základných princípoch rodiny staviame aj naše podnikanie.

Sídlime v rodinnom dome, v prírodnom prostredí Malých Karpát na okraji Pezinka, v miestnej časti Cajla. Prostredie vonku aj interiér sú po všetkých stránkach prispôsobené deťom od 1 do 6 rokov.
Výchova a vzdelávanie spája tradičné prvky s modernými. Vždy uprednostňujeme individualitu a osobnosť každého dieťaťa. Je pre nás symbolom jedinečnosti.
Vzdelávanie v škôlke vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, schválené Ministerstvom školstva SR. Metódy a formy vzdelávacej práce si volíme na základe rokmi overených skúseností. Priestory zariadenia sú koncipované tak, že spĺňajú všetky stavebné, požiarne, bezpečnostné a hygienické normy. Významnou súčasťou Harmančeka sú jeho nadštandardy v podobe krytého bazéna, sauny, parkovania vo dvore a mini zoo.

Zariadenie je rozdelené poschodiami na jasle a škôlku, deti neskôr prirodzene prechádzajú z jaslí do škôlky – je im blízke prostredie aj pani učiteľky. Každé poschodie má herne, spálňu, toalety, sprchy, spoločnú máme jedáleň. Kuchyňa patrí nášmu šéfkuchárovi a spolumajiteľovi Marekovi, ktorý je zárukou kvality vždy čerstvých, zdravých a prednostne slovenských potravín. Vybavením a usporiadaním kuchyňa spĺňa náročné hygienické požiadavky. Rodičom pri diétnom stravovaní dieťaťa vychádzame vždy v ústrety v prispôsobení stravy.

Zameranie jaslí a škôlky je sústredené na podporu zdravia, športom, správnym a zdravým stravovaním a dostatočnom pobyte na čerstvom vzduchu spojenom s otužovaním v saune a plávaním.

Bližšie k prírode sme aj v našej záhradke, skleníku a na veľkom ihrisku. Personál tvoria učiteľky s pedagogickým vzdelaním, kuchár vyučený v odbore, Babka Anka – pani školníčka so statusom babky.

Spĺňame všetky štátom stanovené požiadavky na vzdelanie personálu a hygienu, o čom svedčí Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky.

„Poslaním pedagóga je nie len vzdelávať, ale byť druhou mamou a objímať.“

Môžete si prečítať a prezrieť čo vám na našich stránkach ponúka, môžete prezrieť FACEBOOK-U aj Instagram, ale vidieť na vlastné oči je niečo iné. Príďte, staňte sa na chvíľu sprievodcom vášho dieťatka a dovoľte mu vybrať si svoj svet. „Slniečko v očkách detí a spokojnosť rodičov“