Program

Prevádzková doba 6:45 – 17:00 (po dohode skôr, aj neskôr), tento čas je stanovený z hľadiska duševnej hygieny dieťaťa, ako primeraný vzhľadom k jeho vekovým osobitostiam.

 • 7:00 – 8:00 príchod detí, privítanie, voľná hra
 • 8:00 – 8:15 ranný kruh (spoločný začiatok dňa v škôlke)
 • 8:15 – 8:40 zdravotné cvičenie
 • 8:40 – 9:10 hygiena, desiata
 • 9:10 – 9:40 vzdelávacie aktivity
 • 9:40 – 11:40 pobyt vonku, plávanie

 • 11:40 – 12:10 obed
 • 12:10 – 14:10 odpočinok, spánok(mladšie deti)
 • 12:10 - 13:10 odpočinok (predškoláci) 13:10 - 14:10 príprava na školu
 • 14:10 – 15:00 hygiena, olovrant
 • 15:00 – 16:30 popoludňajšie aktivity
 • 16:30 – 17:00 pobyt vonku, voľné hry, odchod domov

Pravidelný denný režim napomáha zdravému vývoju dieťaťa.

Krúžky – sú aktivity, ktoré významne pomáhajú pedagogickému procesu pri tvorbe osobností, rozvoju schopností, zručností a záujmov.

 • - plávanie v bazéne 2x týždenne
 • - divadelné predstavenie 1x mesačne
 • - výlety, múzeá, knižnica, exkurzie
 • - detský jumping a aerobic
 • - tanečná príprava
 • - korčulovanie
 • - lyžovanie
 • - zoznamovačka
 • - vinobranie
 • - tekvicová párty
 • - vianočná besiedka
 • - karneval
 • - šibačkové slávnosti
 • - deň matiek a otcov
 • - MDD
 • - nocovačka
 • - opekačka

Pri tvorbe výučbového programu vychádzame z ISCED-O schváleného MŠ SR. Používame prvky Montessori výchovy a vychádzame z prirodzeného záujmu detí o poznávanie života.


Deti sa 2 hod. do týždňa venujú anglickému jazyku s profesionálnou anglickou lektorkou. Každý deň opakujú anglické slovíčka so svojou učitelkou.


Škôlka spolupracuje s pediatrom, logopédom, špeciálnym pedagógom a socialnym pracovníkom.
Má založené whatsup-ové rodičovské skupinky (rodič dostáva týždenní report čo sme sa naučili spoločne s fotkami), FB stránku.