Stravovanie

Jedlo je pripravované vo vlastnej kuchyni, kuchár s 20 ročnou praxou podľa noriem, ktoré zodpovedajú zdravotným a hygienickým predpisom.


Jedálne lístky sú pripravované podľa aktuálne stanovených predpisov a noriem.
Strava pozostáva s desiaty, obeda a olovrantu. Počas celého dňa majú deti zabezpečený pitný režim - čistá voda. Strava pozostáva z množstva ovoca a zeleniny s produkcie domácich farmárov, slovenských výrobkov a drobnochovateľou

Cena za stravnú jednotku na deň - 5,00€